Regulamin

Regulamin

REGULAMIN AKTYWNY WYJAZD RODZINNY Z ANIA DZIEDZIC – FIT MOM I FIT.PL

HOTEL KOTARZ SPA & WELLNESS, 5-11 MARZEC 2016

 1. Organizator:

Organizatorem Aktywnego wyjazdu rodzinnego z Anią Dziedzic – Fit Mom i Fit.pl, zwanego dalej WYJAZDEM jest Fit Mom Dawid Dziedzic i Fit.pl Sp.z.o.o.

 1. Termin i miejsce:

 

 1. Miejsce wyjazdu: Hotel Kotarz SPA & Wellness, Brenna, ul. Wyzwolenia 40

 2. Termin: 5-11 marca 2016

 3. Uczestnicy Wyjazdu powinni zgłosić się 5 marca o godzinie 13:00 w Hotelu Kotarz

 

 1. Uczestnictwo:

 

 1. Wyjazd przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi w wieku 0-5 lat.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Wyjeździe jest wypełnienie formularza on-line na stronie wwww.superwczasy.pl oraz dokonanie wpłaty w odpowiedniej wysokości, we wskazanym terminie. Osoby zgłaszające się na wyjazd powinny okazać dowód wpłaty.

 3. Wpłaty należy dokonać na konto: ..………………………………………………….

 4. Faktury VAT są wystawiane przed rozpoczęciem Wyjazdu. Dokonując wpłaty uczestnik jest zobowiązany do umieszczenia informacji o konieczności wystawienia faktury VAT w tytule przelewu, następnie musi wysłać maila na adres aleksandra.zaleska@fit.pl z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury.

 

 1. Rezygnacja z uczestnictwa

 

W przypadku rezygnacji z udziału w Wyjeździe obowiązują następujące zasady dotyczące zgłoszenia rezygnacji, zwrotu opłaty :

 

 1. Rezygnację z udziału należy w każdym przypadku złożyć Organizatorom w formie pisemnej na adres aleksandra.zaleska@fit.pl oraz biuro@fitmom.pl . Jeżeli  uczestnik przesłał swoje zgłoszenie, ale nie dokonał opłaty do wyznaczonego terminu zostaje automatycznie skreślony z listy uczestników.

 2. Jeżeli uczestnik opłacił Wyjazd, ale nie złożył pisemnej rezygnacji do dnia rozpoczęcia Wyjazdu nie przysługuje mu zwrot wniesionej opłaty.

 3. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji obowiązują poniższe zasady:

 • do 22 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu, uczestnikowi przysługuje 100% zwrot wniesionej opłaty;

 • w terminie 21 –15 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu, uczestnikowi przysługuje 50% zwrot wniesionej opłaty;

 • w przypadku rezygnacji z udziału na 14 dni przed imprezą, w dniu lub po rozpoczęciu wyjazdu uczestnik nie otrzymuje zwrotu opłaty.

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW, każdy uczestnik powinien zapewnić sobie tego rodzaju ubezpieczenie we własnym zakresie.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe urazy, kontuzje, nieszczęśliwe wypadki.

 4. Zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.